Đảm bảo chất lượng và kiểm thử In

Một xu hướng đang được nhiều công ty phần mềm và công nghệ hiện nay áp dụng là tập trung vào việc phát triển phần mềm và sản phẩm, đồng thời sử dụng nhân lực bên ngoài để thực hiện quá trình kiểm định chất lượng. Chính sách này mang lại nhiều lợi thế thiết thực cho doanh nghiệp như:

  • Quy trình đảm bảo chất lượng sẽ tốt hơn do được kiểm định và đánh giá một cách độc lập và khách quan
  • Dự báo được chất lượng phần mềm
  • Giảm sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và nhân lực
  • Giảm thời gian tiếp cận thị trường
  • Cho phép có nhiều thời gian để tập trung vào thiết kế và hoàn thiện các giải pháp

Dịch vụ kiểm định độc lập của UNIQ Global ứng dụng các phương pháp kiểm định tiên tiến cho phép giảm thiểu nhiều rủi ro về lỗi phần mềm, tính năng không hoàn chỉnh hay hiệu suất hoạt động không đạt yêu cầu. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin mới nhất cũng như những phương pháp cần thiết để giúp khách hàng luôn xây dựng và phát hành sản phẩm của mình với chất lượng cao.

Một số dịch vụ QA và QC tiêu biểu

  • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy trình, thủ tục, tình huống (test cases) và tài liệu cho quá trình kiểm định
  • Xây dựng test cases từ những yêu cầu và tính năng
  • Đánh giá sản phẩm bằng các phương pháp như walkthrough, technical review và inspection
  • Phân tích độ hữu dụng, đánh giá tính năng và kiến trúc tổng quát của phần mềm
  • Thực hiện các bước trong quy trình kiểm định phần mềm (unit testing, component testing, integration testing, system testing, acceptance testing) và tự động hóa một số bước

 

Trở lại Gia công>>